Milí kolegové,
uvolnilo se nám jedno místo ve výcviku,
pokud byste uznali za vhodné,
prosím o doporučení.
Jedná se o skupinový výcvik
v psychoanalytické terapii,
pracuje s dynamikou stejně, jako
jiné hlubinné směry. Je akreditovaný.
Zahajujeme 7/2024 v Opočně.

Děkuji, Martina Venglářová

Plakát výcviku ke stažení v pdf

PhDr. MARTINA VENGLÁŘOVÁ

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE PODĚBRADY

psychologické poradenství a diagnostika
psychoterapie
supervize


Psychotrerapie

Psychotrerapie, párová terapie, poradenství, manželské poradenství atd.

Více...

Psychoanalytická psychoterapie umožňuje hlubší sebepoznání. V terapii je možné změnit dosavadní nefungující způsoby chování a případně vytvářet nové, efektivnější.


Supervize

Jaké jsou formy supervize a kdy je volit, oblasti zaměření, místo setkání atd.

Více...

Supervize slouží k reflexi pocitů spojených s prací s klienty. Pomáhá hledat nové přístupy, vnímat vztahy v týmu a umožňuje tak profesionální růst.
Kurzy – semináře

Vzdělávání zdravotníků, sociálních pracovníků a pedagogů.

Více...


KURZY jsou koncipovány jako interaktivní, posluchači si teoretické poznatky mohou vyzkoušet, najít způsob použití v jejich konkrétní praxi i životě. Jsou doplněny testy ke zmapování určitých způsobů komunikace či pracovního chování.