PhDr. Martina Venglářová - soukromá poradenská praxe.

SOUKROMÁ

PORADENSKÁ

PRAXE

PhDr. Martina Venglářová

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ * PSYCHOTERAPIE * SUPERVIZE * LEKTORSKÁ ČINNOST
PhDr. MARTINA VENGLÁŘOVÁ
psycholožka
psychoterapeutka
supervizorka


Ve své praxi se zaměřuji především na problémy v mezilidských vztazích, zejména ve vtazích partnerských. Se vztahy lze pracovat v individuální psychoterapii, nebo formou párových konzultací.
Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti psychiatrie pracuji také s klienty, kteří mají různé příznaky duševní nepohody, vyvolané dlouhodobou zátěží stresem, traumatem. Ve spolupráci s psychiatry tak lze lépe zvládnout deprese, úzkostné stavy, fobie nebo příznaky posttraumatické poruchy.
Již několik let se věnuji práci s manželskými a partnerskými dvojicemi, včetně stejnopohlavních párů.

Věnuji se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat.

Zkušenosti z oblasti psychiatrie, sociální práce a psychoterapie využívám při lektorské činnosti. Nabízím semináře, besedy pro odborníky i laickou veřejnost, studenty. Témata najdete v samostatné nabídce.

Věnuji se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat.
Komplexní sexuologickou péči poskytujeme spolu s kolegy ve zdravotnickém zařízení GONA.

Členství v odborných organizacích:
Vzdělání:
Kvalifikační studium v oborech Pedagogika, Psychologie, Péče o nemocné (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, IPU).
Výcvik v dynamické psychoterapii, v současnosti probíhající vzdělávání v oblasti psychoanalytické psychoterapie a párové terapie.

Praxe:
Od roku 2005 působím v soukromé praxi.
robert mahr © 2012